Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)

VOC – volatile organic compounds

Στο μέλλον, θα απαιτείται δήλωση σχετικά με τις πιθανές εκπομπές που σχετίζονται με τον αέρα εσωτερικών χώρων για τα προϊόντα που υπόκεινται σε σήμανση CE. Το πρόγραμμα πιστοποίησης ift QM 359 εξετάζει τα προϊόντα όσον αφορά τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων.

"Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) είναι ένας συλλογικός όρος για τις αέριες και ατμώδης ουσίες οργανικής προέλευσης στον αέρα. Πρόκειται για μια ποικιλία συνθετικών και φυσικών ουσιών που εκλύονται από διάφορα εσωτερικά υλικά και προϊόντα ακόμη και σε θερμοκρασία δωματίου.

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τα δομικά προϊόντα (ΚΔΠ), στο μέλλον θα απαιτείται επίσης δήλωση σχετικά με τις αντίστοιχες πιθανές εκπομπές που σχετίζονται με τον εσωτερικό αέρα για τα προϊόντα που υπόκεινται σε σήμανση CE. Ομοίως, διάφορα συστήματα πιστοποίησης κτιρίων απαιτούν απόδειξη της συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές για τα χρησιμοποιούμενα δομικά προϊόντα. Στην περίπτωση της πιστοποίησης DGNB και BNB, αυτό αποτελεί ακόμη και κριτήριο αποκλεισμού.

Με το πρόγραμμα πιστοποίησης του ift "QM 359 - Εκπομπές VOC από δομικά προϊόντα", οι κατασκευαστές θυρών μπορούν να αποδείξουν ότι τα προϊόντα τους έχουν εξεταστεί και αξιολογηθεί όσον αφορά τις εκπομπές VOC.

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

Διασφάλιση ποιότητας μέσω διαπίστευσης για προϊόντα και υπηρεσίες που εξασφαλίζουν το μέλλον

Γνώση προϊόντων και κλάδου από τους επιθεωρητές του ift

Πιστοποίηση για πλήρες ή επιλέξιμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων

Λίγες μετρήσεις για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων

Αποκτήστε μια νέα προοπτική για το δικό σας προϊόν

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω της διαφοροποίησης από τους ανταγωνιστές της αγοράς

Εκπλήρωση των όρων διαγωνισμού και των γενικών όρων

Ισχύς της πιστοποίησης 3 έτη

Αξιολόγηση των εκπομπών VOC

Προς το παρόν δεν υπάρχει εναρμονισμένη ευρωπαϊκή διαδικασία αξιολόγησης για την αξιολόγηση των εκπομπών των δομικών προϊόντων. Ωστόσο, εκτός από ορισμένα συστήματα σήμανσης του ιδιωτικού τομέα, τρεις ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει τους δικούς τους κανονισμούς και συστήματα αξιολόγησης, όπως το σύστημα AgBB στη Γερμανία ή το Émissions dans l'air intérieur στη Γαλλία. Από τη στιγμή που τα προϊόντα εισάγονται στις αντίστοιχες αγορές, πρέπει να πληρούνται και οι εθνικές απαιτήσεις που επικρατούν εκεί.

Στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου του ift Rosenheim, διερευνήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι δυνατότητες εκπομπών οικοδομικών προϊόντων, όπως παράθυρα και εσωτερικές πόρτες. Στόχος ήταν η συλλογή εμπειριών και γνώσεων και η ανάπτυξη διαδικασιών, ώστε να μπορούν να προετοιμάζονται με ουσιαστικό τρόπο οι μελλοντικές αλλαγές στα πρότυπα προϊόντων στον τομέα αυτό. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν πρακτικές και κατάλληλες επιλογές εξέτασης και επαλήθευσης.

Για το λόγο αυτό, το ift Rosenheim δημοσίευσε την κατευθυντήρια γραμμή ift UM-01/1, η οποία περιγράφει τη διαδικασία για την επιλογή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων και την εξέταση των εκπομπών πτητικών οργανικών οργανικών ενώσεων από εσωτερικές πόρτες ανά προϊόν. Στη βάση αυτή, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα πιστοποίησης ift QM 359 για την απόδειξη της συμμόρφωσης για πόρτες για την επισήμανση των πιστοποιημένων προϊόντων με το σήμα "ift-certified". Η πιστοποίηση ισχύει για τρία χρόνια.

Πρόγραμμα πιστοποίησης διαδικασιών VOC (QM359)

Βήμα 1

Συνάντηση έναρξης

  • Αρχική επισκόπηση του χαρτοφυλακίου
  • Καθορισμός των παραλλαγών που πρέπει να καλυφθούν
  • Προσφορά/σύναψη σύμβασης πιστοποίησης
Βήμα 2

Αρχική επίσκεψη παρακολούθησης

  • Ανάλυση παραγωγής (αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής του εργοστασίου)
  • Δημιουργία λεπτομερούς επισκόπησης προϊόντος ή παραλλαγής
Βήμα 3

Επιλογή αντιπροσωπευτικών παραλλαγών

  • Επιλογή αντιπροσωπευτικών παραλλαγών για βραχυπρόθεσμο έλεγχο
  • Δειγματοληψία, δοκιμή και αξιολόγηση των δειγμάτων διαλογής
Βήμα 4

Επιλογή της "χειρότερης περίπτωσης"

  • Επιλογή της παραλλαγής "χειρότερης περίπτωσης" για τη διερεύνηση του θαλάμου εκπομπών
  • Διεξαγωγή και αξιολόγηση της κύριας επιθεώρησης
Βήμα 5

Απονομή πιστοποιητικού πιστοποίησης

Επιβεβαίωση των κριτηρίων αξιολόγησης

Βήμα 6

Ετήσια επανάληψη

Ετήσιο δείγμα διαλογής και παρακολούθηση της παραγωγής

Ενδιαφέρεστε για την πιστοποίηση των προϊόντων σας όσον αφορά τις εκπομπές VOC;

Ο φορέας πιστοποίησης ift σας συνοδεύει με επιθεωρητές που είναι ικανοί στον κλάδο και στον τομέα και αξιολογεί έτσι τα προϊόντα και τα συστήματα διαχείρισης. Η πιστοποίηση από το ift Rosenheim χαίρει μεγάλης αναγνώρισης μεταξύ των κατασκευαστών, των σχεδιαστών, των εμπόρων, των φορέων διενέργειας διαγωνισμών και των καταναλωτών.

Θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η πιστοποίηση από το ift Rosenheim;

ΠΛΕΟΝΕΚΤηΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟιηΣΗΣ ΠΡΟΪοΝΤΩΝ IFT

Πιστοποιημένες εταιρείες

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε έναν κατάλογο των πιστοποιημένων από το ift εταιρειών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δωρεάν λειτουργία αναζήτησης για να κάνετε αναζήτηση σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: Εταιρεία, τοποθεσία, προϊόν, αντικείμενο πιστοποίησης, αναγνωριστικό πιστοποιητικού (XXX-XXXXX), αριθμός πιστοποιητικού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

[Translate to Griechisch:]

Αθανάσιος Αθανασιάδης

Τεχνική Υποστήριξη της Διοίκησης

ift Rosenheim – Hellas
(Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία)

Τραπεζούντος 22

57013 Ωραιόκαστρο-Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Ποσειδώνας Κώτσιου

Τεχνική Υποστήριξη της Διοίκησης

ift Rosenheim – Hellas
(Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία)

Τραπεζούντος 22

57013 Ωραιόκαστρο-Θεσσαλονίκη
Ελλάδα