Πιστοποίηση - Περιβαλλοντική διαχείριση DIN EN ISO 14001

Το στοιχειώδες όφελος από την εισαγωγή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε μια επιχείρηση έγκειται ήδη στην αναγνώριση και αποφυγή περιβαλλοντικά σημαντικών κινδύνων καθώς και στην οικονομική χρήση ακριβών πόρων. Επιπλέον, είναι ευθύνη κάθε επιχείρησης να προστατεύει τους εργαζομένους της και το περιβάλλον.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

Ασφάλεια δικαίου μέσω της αξιολόγησης των νομικών απαιτήσεων σχετικά με το περιβάλλον

Εξοικονόμηση κόστους μέσω της εξοικονόμησης πόρων και ενδεχομένως μειωμένων ασφαλίστρων

"Εισιτήριο εισόδου" για διάφορες αναθέσεις συμβάσεων (π.χ. για δημόσιες συμβάσεις)

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω της εκπλήρωσης των απαιτήσεων των πελατών και της βελτίωσης της εικόνας

Χαλάρωση των υποχρεώσεων επιθεώρησης για τις επίσημες επιθεωρήσεις

Σαφώς καθορισμένη ανάθεση καθηκόντων και τομέων ευθύνης

Προσδιορισμός και μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων

Πρακτικό παράδειγμα

Με την εισαγωγή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία στον κλάδο των παραθύρων κατάφερε να εξοικονομήσει ετήσιο κόστος ύψους 80.000 ευρώ από

  • αναδιοργάνωση της διαχείρισης αποβλήτων (30.000,- €)
  • ανάλυση και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και υλικών (50.000,- €)

Επιπλέον, εντοπίστηκε ένας ελαττωματικός και ανεξέλεγκτος διαχωριστής λαδιού, ο οποίος θα προκαλούσε υψηλά πρόστιμα και, σε περίπτωση ζημίας, μεγάλες αξιώσεις αποζημίωσης.

 

Η ομάδα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης

Επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία των επιθεωρητών του ift στον κλάδο, καθώς και από τις συνέργειες εξοικονόμησης χρόνου και κόστους που προσφέρει ο συνδυασμένος χειρισμός των επιθεωρήσεων και των υπηρεσιών επιτόπιας παρακολούθησης.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Frank Stöhr (αναπληρωτής επικεφαλής EM/EnM), Marina Fink (γραμματεία), Tobias Hammer (αναπληρωτής επικεφαλής QM/SGM)

Ανυπομονούμε να σας ενημερώσουμε!