Außenfassade ift Hauptgebäude mit Fenstern

Πολιτική απορρήτου ift Rosenheim GmbH

Χαιρόμαστε πολύ για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία μας. Η προστασία των δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για τη διοίκηση του Institut für Fenstertechnik e.V. Η χρήση των ιστοσελίδων του Institut für Fenstertechnik e.V. είναι δυνατή χωρίς καμία ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ειδικές υπηρεσίες της επιχείρησής μας μέσω της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και εάν δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, θα λάβουμε γενικά τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου των δεδομένων πρέπει να είναι πάντοτε σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της εκάστοτε χώρας που ισχύουν για το Institut für Fenstertechnik e.V.. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το κοινό σχετικά με το είδος, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους μέσω της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, το Institut für Fenstertechnik e.V. έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι διαβιβάσεις δεδομένων μέσω του Διαδικτύου μπορεί πάντα να υπόκεινται σε τρωτά σημεία ασφαλείας, έτσι ώστε να μην μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο να μας διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα με εναλλακτικά μέσα, όπως για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου.

 

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων του Institut für Fenstertechnik e.V. βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την έκδοση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Η δήλωσή μας για την προστασία των δεδομένων πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή τόσο για το κοινό όσο και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε εκ των προτέρων τους όρους που χρησιμοποιούνται.

Στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

α) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής "υποκείμενο των δεδομένων"). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

β) Υποκείμενο των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων νοείται κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

γ) Επεξεργασία

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η αρχειοθέτηση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η διαβούλευση, η χρήση, η γνωστοποίηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η με άλλο τρόπο διάθεση, η ευθυγράμμιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

δ) Περιορισμός της επεξεργασίας

Ο περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής τους επεξεργασίας.

ε) Δημιουργία προφίλ

Ως κατάρτιση προφίλ νοείται κάθε αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του εν λόγω φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή την αλλαγή θέσης.

στ) Ψευδωνυμοποίηση

Ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποδίδονται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

ζ) Υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που καθορίζει μόνος του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και τα μέσα της εν λόγω επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον ορισμό του μπορεί να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους.

η) Εκτελών την επεξεργασία

Ως εκτελών την επεξεργασία νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

θ) Αποδέκτης

Ως αποδέκτης νοείται φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας στον οποίο κοινοποιούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτο μέρος είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ειδικής ερευνητικής αποστολής βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται αποδέκτες.

ι) Τρίτος

Ως τρίτος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπό την άμεση ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία.

ια) Συγκατάθεση

Consent shall mean any freely given specific and informed indication of the data subject's wishes, in the form of a statement or other unambiguous affirmative act, by which the data subject signifies his or her agreement to the processing of personal data relating to him or her. 2.

 

2. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, άλλων νομοθεσιών για την προστασία των δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διατάξεων με χαρακτήρα προστασίας δεδομένων είναι

Institut für Fenstertechnik e.V.

Theodor-Giet-Strasse 7 - 9

83026 Rosenheim

Γερμανία

Τηλέφωνο: 08031 2610

E-mail: datenschutzspam prevention@ift-rosenheim.de

Ιστοσελίδα: www.ift-rosenheim.de

 

3. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας είναι:

Gerhard Smischek

E-mail: datenschutz@ift-rosenheim.de

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή με οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.

 

4. Cookies

Ο ιστότοπος του Institut für Fenstertechnik e.V. χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Πολυάριθμες σελίδες και διακομιστές του Διαδικτύου χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν ένα λεγόμενο cookie ID. Το cookie ID είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια ακολουθία χαρακτήρων με την οποία οι σελίδες και οι διακομιστές Διαδικτύου μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στις σελίδες Διαδικτύου και στους διακομιστές που επισκέπτονται να διακρίνουν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης του υποκειμένου των δεδομένων από άλλα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να ταυτοποιηθεί μέσω του μοναδικού αναγνωριστικού cookie.

Μέσω της χρήσης των cookies, το Institut für Fenstertechnik e.V. μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση των cookies.

Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν προς όφελος του χρήστη. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τους χρήστες του ιστότοπού μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνουμε τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, ο χρήστης ενός ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookies δεν χρειάζεται να εισάγει εκ νέου τα δεδομένα πρόσβασής του κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο, διότι αυτό γίνεται από τον ιστότοπο και το cookie που αποθηκεύεται στο σύστημα του υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα αντικείμενα που ένας πελάτης έχει τοποθετήσει στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας μέσω κατάλληλης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα cookies που έχουν ήδη οριστεί μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι εφικτό σε όλα τα συνήθη προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιήσει τη ρύθμιση των cookies στο χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο, ενδέχεται να μην είναι πλήρως χρησιμοποιήσιμες όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

 

5. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Ο ιστότοπος του Institut für Fenstertechnik e.V. συλλέγει μια σειρά από γενικά δεδομένα και πληροφορίες κάθε φορά που ένα υποκείμενο δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα επισκέπτεται τον ιστότοπο. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Ενδέχεται να συλλεχθούν τα ακόλουθα δεδομένα: (1) οι τύποι και οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπό μας (ο λεγόμενος παραπομπός), (4) οι υπο-ιστοσελίδες στις οποίες αποκτά πρόσβαση μέσω ενός συστήματος πρόσβασης στον ιστότοπό μας, (5) την ημερομηνία και την ώρα της πρόσβασης στον ιστότοπο, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που χρησιμεύουν για την αποτροπή κινδύνου σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα πληροφορικής μας.

Κατά τη χρήση αυτών των γενικών δεδομένων και πληροφοριών, το Institut für Fenstertechnik e.V. δεν εξάγει κανένα συμπέρασμα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντίθετα, οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες (1) για την ορθή απόδοση του περιεχομένου του ιστοτόπου μας, (2) για τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστοτόπου μας και της διαφήμισής του, (3) για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής και της τεχνολογίας του ιστοτόπου μας και (4) για την παροχή στις αρχές επιβολής του νόμου των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη δίωξη σε περίπτωση επίθεσης στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, το Institut für Fenstertechnik e.V. αναλύει τα ανώνυμα δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται αφενός για στατιστικούς σκοπούς και αφετέρου με σκοπό την αύξηση της προστασίας των δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων της επιχείρησής μας και τελικά την εξασφάλιση βέλτιστου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής του διακομιστή αποθηκεύονται χωριστά από τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων.

 

6. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας παρέχοντας προσωπικά δεδομένα. Το ποια προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά τη διαδικασία προκύπτει από την αντίστοιχη μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και για τους δικούς του σκοπούς. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να μεριμνήσει για τη διαβίβαση των δεδομένων σε έναν ή περισσότερους εκτελούντες την επεξεργασία, για παράδειγμα σε έναν πάροχο υπηρεσιών δεμάτων, ο οποίος επίσης θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για εσωτερική χρήση που μπορεί να αποδοθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας, αποθηκεύονται επίσης η διεύθυνση IP που αποδίδεται από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του υποκειμένου των δεδομένων, η ημερομηνία καθώς και η ώρα της εγγραφής. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται με δεδομένο ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποτραπεί η κατάχρηση των υπηρεσιών μας και, εάν είναι απαραίτητο, τα δεδομένα αυτά καθιστούν δυνατή τη διαλεύκανση ποινικών αδικημάτων που έχουν διαπραχθεί. Από την άποψη αυτή, η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία του υπεύθυνου επεξεργασίας. Κατ' αρχήν, τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση για τη διαβίβασή τους ή η διαβίβαση εξυπηρετεί την ποινική δίωξη.

Η εγγραφή του υποκειμένου των δεδομένων με την οικειοθελή παροχή προσωπικών δεδομένων εξυπηρετεί τον σκοπό του υπεύθυνου επεξεργασίας να προσφέρει στο υποκείμενο των δεδομένων περιεχόμενο ή υπηρεσίες που, λόγω της φύσης του θέματος, μπορούν να προσφερθούν μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα είναι ελεύθερα να τροποποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να τα διαγράψουν πλήρως από τη βάση δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει σε κάθε υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα για το υποκείμενο των δεδομένων. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διορθώνει ή διαγράφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος ή υπόδειξης του υποκειμένου των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με τυχόν νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης. Όλο το προσωπικό του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι στη διάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ως πρόσωπο επικοινωνίας στο πλαίσιο αυτό.

 

7. Εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο

Στην ιστοσελίδα του Institut für Fenstertechnik e.V., οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησής μας. Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο καθορίζονται στη μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.

Η Institut für Fenstertechnik e.V. ενημερώνει τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους της σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές της επιχείρησης. Το ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησής μας μπορεί βασικά να ληφθεί από το υποκείμενο των δεδομένων μόνο εάν (1) το υποκείμενο των δεδομένων διαθέτει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) το υποκείμενο των δεδομένων εγγράφεται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Για νομικούς λόγους, αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωρηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων για πρώτη φορά για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου χρησιμοποιώντας τη διαδικασία διπλής επιλογής. Αυτό το e-mail επιβεβαίωσης χρησιμεύει για να εξακριβωθεί εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως υποκείμενο των δεδομένων έχει εγκρίνει την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου.

Κατά την εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP του συστήματος υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της εγγραφής, όπως αποδίδεται από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής. Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι δυνατή η ανίχνευση της (ενδεχόμενης) κατάχρησης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υποκειμένου δεδομένων σε μεταγενέστερο χρόνο και, ως εκ τούτου, χρησιμεύει ως νομική εγγύηση για τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της εγγραφής για το ενημερωτικό δελτίο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου. Επιπλέον, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου θα μπορούσαν να ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικού δελτίου ή μιας σχετικής εγγραφής, όπως θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση αλλαγών στην προσφορά του ενημερωτικού δελτίου ή αλλαγών στις τεχνικές συνθήκες. Κανένα προσωπικό δεδομένο που συλλέγεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων δεν θα διαβιβαστεί σε τρίτους. Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μπορεί να ακυρωθεί από το υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, την οποία μας έχει δώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για τον σκοπό της ανάκλησης της συγκατάθεσης, σε κάθε ενημερωτικό δελτίο υπάρχει σχετικός σύνδεσμος.

 

8. Παρακολούθηση ενημερωτικών δελτίων

Τα ενημερωτικά δελτία του Institut für Fenstertechnik e.V. περιέχουν τα λεγόμενα εικονοστοιχεία παρακολούθησης. Ένα εικονοστοιχείο παρακολούθησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό που ενσωματώνεται σε τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε μορφή HTML για να επιτρέπει την καταγραφή αρχείων καταγραφής και την ανάλυση αρχείων καταγραφής. Αυτό επιτρέπει τη στατιστική αξιολόγηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας των εκστρατειών μάρκετινγκ στο διαδίκτυο. Με βάση το ενσωματωμένο εικονοστοιχείο παρακολούθησης, το Institut für Fenstertechnik e.V. μπορεί να δει εάν και πότε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανοίχτηκε από ένα υποκείμενο των δεδομένων και ποιους συνδέσμους στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάλεσε το υποκείμενο των δεδομένων.

Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του εικονοστοιχείου παρακολούθησης που περιέχεται στα ενημερωτικά δελτία αποθηκεύονται και αναλύονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας με σκοπό τη βελτιστοποίηση της αποστολής ενημερωτικών δελτίων και την καλύτερη προσαρμογή του περιεχομένου μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα ενδιαφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή τη χωριστή δήλωση συγκατάθεσης που έχουν δώσει σχετικά μέσω της διαδικασίας διπλής αποδοχής. Μετά την ανάκληση, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγράφονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το Institut für Fenstertechnik e.V. θεωρεί αυτομάτως την απόσυρση από την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου ως ανάκληση.

 

9. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας και περιορισμός του σκοπού

Βάσει των νομοθετικών διατάξεων, ο ιστότοπος του Institut für Fenstertechnik e.V. περιέχει δεδομένα που επιτρέπουν μια γρήγορη ηλεκτρονική επαφή με την επιχείρησή μας, καθώς και την άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χρησιμοποιώντας μια φόρμα επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων θα αποθηκευτούν αυτόματα. Τέτοια προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από ένα υποκείμενο των δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας θα αποθηκεύονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας ή της επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν θα γίνει καμία κοινοποίηση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε εξυπηρετεί τον σκοπό της επικοινωνίας μαζί σας προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημά σας. Αυτό αποτελεί επίσης το αναγκαίο έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να μπορέσουμε να σας στείλουμε περαιτέρω πληροφορίες.

Εντός του Institut für Fenstertechnik e.V., τα δεδομένα σας θα γνωστοποιηθούν στις υπηρεσίες ή στους υπαλλήλους που τα χρειάζονται για την προστασία των έννομων συμφερόντων ή/και για τη συμμόρφωση με τυχόν νομικές υποχρεώσεις.

 

10. Τακτική διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης ή εάν αυτό προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς ή από άλλο νομοθέτη σε νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, δηλαδή αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται νομικές υποχρεώσεις διατήρησης ή δεν έχουν παρέλθει οι προθεσμίες παραγραφής πιθανών νομικών αξιώσεων.

Εάν ο σκοπός της αποθήκευσης παύσει να ισχύει ή εάν λήξει μια περίοδος αποθήκευσης που προβλέπεται από τον φορέα ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών ή άλλον αρμόδιο νομοθέτη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα μπλοκαριστούν ή θα διαγραφούν κανονικά σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις.

 

11. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που του αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία και τον Κανονισμό να λάβει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με το αν γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα επιβεβαίωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

β) Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ

Κάθε πρόσωπο που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που του παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό να λάβει ανά πάσα στιγμή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς χρέωση, πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποθηκευτεί για το ίδιο και αντίγραφο των πληροφοριών αυτών. Επιπλέον, ο Φορέας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και του Κανονισμού έχει χορηγήσει στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας
 • τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
 • τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί ή θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως στην περίπτωση αποδεκτών σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
 • εάν είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αυτής
 • την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή το δικαίωμα εναντίωσης στην εν λόγω επεξεργασία
 • την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή
 • εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: Κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική και το πεδίο εφαρμογής και τις επιδιωκόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη διαβίβαση.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα πρόσβασης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ

Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό να ζητήσει χωρίς καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

δ) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ

Κάθε πρόσωπο που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που του παρέχει η ευρωπαϊκή οδηγία και ο κανονισμός να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή χωρίς καθυστέρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, όταν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους και εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:

 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν με άλλο τρόπο σε επεξεργασία για σκοπούς για τους οποίους δεν είναι πλέον απαραίτητα.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση στην οποία βασίστηκε η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DS-GVO ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) DS-GVO και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του DS-GVO και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του DS-GVO.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
 • Η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 DS-GVO.

Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχει αποθηκεύσει το Institut für Fenstertechnik e.V., μπορεί να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος του Institut für Fenstertechnik e.V. θα μεριμνήσει για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος διαγραφής.

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν δημοσιοποιηθεί από το Institut für Fenstertechnik e.V. και η επιχείρησή μας ως υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 DS-GVO, το Institut für Fenstertechnik e.V. θα διαγράψει αμέσως τα εν λόγω δεδομένα. εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, προκειμένου να ενημερώσει άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων που επεξεργάζονται τα δημοσιευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει από τους εν λόγω άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων τη διαγραφή όλων των συνδέσμων με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή με αντίγραφα ή αναπαραγωγές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη. Ο υπάλληλος του Institut für Fenstertechnik e.V. θα μεριμνήσει για το αναγκαίο σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 DSGVO

Κάθε πρόσωπο που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, το οποίο παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονιστικό φορέα, να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη, το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητά αντ' αυτού τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τα χρειάζεται για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν πληρούται μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που έχει αποθηκεύσει το Institut für Fenstertechnik e.V., μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος του Institut für Fenstertechnik e.V. θα μεριμνήσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.

στ) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 DSGVO

Κάθε πρόσωπο που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, το οποίο παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό, να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία έχουν παρασχεθεί από το υποκείμενο των δεδομένων σε έναν υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς να παρεμποδίζεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εκτός εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματος φορητότητας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να επιτύχει την άμεση διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του Institut für Fenstertechnik e.V..

ζ) Δικαίωμα αντίρρησης σύμφωνα με το άρθρο 21 DSGVO

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, το οποίο παρέχεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν και η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ) του DS-GVO. Αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Το Institut für Fenstertechnik e.V. δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Εάν το Institut für Fenstertechnik e.V. επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εν λόγω εμπορική προώθηση. Αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ, εφόσον αυτή σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιταχθεί στο Institut für Fenstertechnik e.V. στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το Institut für Fenstertechnik e.V. δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία πραγματοποιείται από το Institut für Fenstertechnik e.V. για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (DS-GVO), εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με οποιονδήποτε υπάλληλο του Institut für Fenstertechnik e.V. ή άλλον υπάλληλο. Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, κατά παρέκκλιση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.

η) Αυτοματοποιημένες αποφάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Κάθε πρόσωπο το οποίο αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, το οποίο παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονισμό, να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει ομοίως σημαντικά, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση (1) δεν είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας, ή (2) επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ότι το εν λόγω δίκαιο προβλέπει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, ή (3) λαμβάνεται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν η απόφαση (1) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας ή (2) λαμβάνεται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, το Institut für Fenstertechnik e.V. εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον το δικαίωμα συμμετοχής του υποκειμένου των δεδομένων εκ μέρους του υπευθύνου επεξεργασίας, να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του σχετικά με τις αυτοματοποιημένες αποφάσεις, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

θ) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων

Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, το οποίο παρέχεται από την ευρωπαϊκή οδηγία και τον κανονιστικό φορέα, να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανά πάσα στιγμή.

 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με ένα από τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3.

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων ή ότι τα δικαιώματά σας στην προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, μπορείτε επίσης να καταγγείλετε σε μια εποπτική αρχή.

 

12. Προστασία δεδομένων κατά την υποβολή αιτήσεων και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων με σκοπό τη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Αυτό συμβαίνει ιδίως όταν ο αιτών υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της αίτησης στον υπεύθυνο επεξεργασίας με ηλεκτρονικά μέσα, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μιας διαδικτυακής φόρμας που βρίσκεται στον ιστότοπο. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας συνάψει σύμβαση εργασίας με έναν αιτούντα, τα διαβιβαζόμενα δεδομένα θα αποθηκευτούν για τον σκοπό της επεξεργασίας της σχέσης εργασίας σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συνάψει σύμβαση εργασίας με τον αιτούντα, τα έγγραφα της αίτησης διαγράφονται το αργότερο έξι μήνες μετά την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα άλλο έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας δεν έρχεται σε αντίθεση με την εν λόγω διαγραφή. Άλλο έννομο συμφέρον υπό αυτή την έννοια είναι, για παράδειγμα, η υποχρέωση παροχής αποδεικτικών στοιχείων σε διαδικασίες βάσει του γενικού νόμου περί ίσης μεταχείρισης (AGG).

 

13. Συλλογή δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ "lux".

Καμία πληροφορία δεν αποθηκεύεται στην τερματική σας συσκευή (ούτε ως cookie ούτε στη λεγόμενη "τοπική αποθήκευση"), με εξαίρεση την αποθήκευση της επιλογής σας σχετικά με την προστασία δεδομένων. Η τελευταία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία.

Μετά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, το "lux" προσπαθεί να αναγνωρίσει τις επόμενες επισκέψεις σας με βάση τη συμπεριφορά σας και το υλικό που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να είναι σε θέση να σας προσφέρει το κατάλληλο περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και να απλοποιήσει τη χρηστικότητα του ιστότοπου. Για το σκοπό αυτό, το "lux" σχηματίζει μια λεγόμενη τιμή κατακερματισμού από ορισμένες από τις ιδιότητες της τελικής σας συσκευής που διαβιβάζονται από το πρόγραμμα περιήγησης (συμπεριλαμβανομένου του τύπου του προγράμματος περιήγησης, της ρύθμισης γλώσσας, του βάθους χρώματος, ορισμένων παραμέτρων του χρησιμοποιούμενου υλικού), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση κατά τη διάρκεια μιας μελλοντικής επίσκεψης στον ιστότοπο.

Οι προαναφερθέντες σκοποί αποθήκευσης αυτής της τιμής κατακερματισμού συνιστούν έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO.

Δεδομένου ότι το "lux" αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες σε συστήματα που διαχειριζόμαστε εμείς, καμία πληροφορία δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, αλλά επεξεργάζεται αποκλειστικά από το Institut für Fenstertechnik e.V..

Μπορείτε να αποτρέψετε την αναγνώριση και την προβολή μεμονωμένου περιεχομένου, ενεργοποιώντας, για παράδειγμα, την επικεφαλίδα "DoNotTrack" του προγράμματος περιήγησής σας ή αντιδρώντας απευθείας παρακάτω. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του παρόντος ιστότοπου στο σύνολό τους.

 

14. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του Facebook

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία της εταιρείας Facebook σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης που λειτουργεί στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που γενικά επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή εταιρικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου, μεταξύ άλλων, να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να δικτυώνονται μέσω αιτημάτων φιλίας.

Η εταιρεία λειτουργίας του Facebook είναι η Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζει εκτός των ΗΠΑ ή του Καναδά, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Με κάθε κλήση μιας από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, την οποία διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Facebook (Facebook plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων προκαλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του Facebook να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου του Facebook από το Facebook. Πλήρης επισκόπηση όλων των πρόσθετων στοιχείων του Facebook μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Facebook, το Facebook αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων καλεί τον ιστότοπό μας και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το στοιχείο του Facebook και αντιστοιχίζονται από το Facebook στον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά του Facebook που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα το κουμπί "Like", ή εάν το υποκείμενο των δεδομένων δημοσιεύσει ένα σχόλιο, το Facebook αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Facebook του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Το Facebook λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του συστατικού Facebook ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Facebook κατά τη στιγμή της κλήσης του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο συστατικό Facebook ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο Facebook, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αποσυνδέοντας το λογαριασμό του στο Facebook πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Η πολιτική δεδομένων που δημοσιεύθηκε από το Facebook, η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://de-de.facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Εξηγεί επίσης ποιες επιλογές ρύθμισης προσφέρει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διάφορες εφαρμογές που επιτρέπουν την παρεμπόδιση της διαβίβασης δεδομένων στο Facebook. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την παρεμπόδιση της διαβίβασης δεδομένων στο Facebook.

 

15. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το στοιχείο Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης) στον παρόντα ιστότοπο. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η ανάλυση ιστού είναι η συλλογή, η συγκέντρωση και η αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μεταξύ άλλων, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο ένα υποκείμενο των δεδομένων έχει αποκτήσει πρόσβαση σε έναν ιστότοπο (οι λεγόμενοι παραπομπείς), ποιες υποσελίδες του ιστότοπου έχουν προσπελαστεί ή πόσο συχνά και για πόσο χρονικό διάστημα έχει προβληθεί μια υποσελίδα. Η ανάλυση ιστού χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτιστοποίηση ενός δικτυακού τόπου και για την ανάλυση του κόστους και των οφελών της διαφήμισης στο διαδίκτυο.

Η εταιρεία λειτουργίας του στοιχείου Google Analytics είναι η Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας χρησιμοποιεί την προσθήκη "_gat._anonymizeIp" για την ανάλυση ιστού μέσω του Google Analytics. Μέσω αυτής της προσθήκης, η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων συντομεύεται και ανωνυμοποιείται από την Google, εάν η πρόσβαση στις σελίδες μας στο Διαδίκτυο γίνεται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλο κράτος μέλος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι η ανάλυση της ροής των επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που λαμβάνει, μεταξύ άλλων, για να αξιολογεί τη χρήση του ιστότοπού μας, να συντάσσει για εμάς ηλεκτρονικές αναφορές που δείχνουν τις δραστηριότητες στον ιστότοπό μας και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας.

Το Google Analytics εγκαθιστά ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Με την τοποθέτηση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας. Κάθε φορά που καλείται μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων αναγκάζεται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Google Analytics να διαβιβάζει δεδομένα στην Google για τους σκοπούς της διαδικτυακής ανάλυσης. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει γνώση προσωπικών δεδομένων, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, την οποία η Google χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για να παρακολουθεί την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ και στη συνέχεια να επιτρέπει υπολογισμούς προμηθειών.

Μέσω του cookie, αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίες όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων του υποκειμένου των δεδομένων στον ιστότοπό μας. Κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων επισκέπτεται τον ιστότοπό μας, αυτά τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μοιραστεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας με τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από την ιστοσελίδα μας μέσω κατάλληλης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, όπως ήδη περιγράφεται παραπάνω, και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα αποτρέψει επίσης τη Google από το να θέσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από την Google Analytics μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη συλλογή δεδομένων που παράγονται από το Google Analytics και σχετίζονται με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, καθώς και στην επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και να αποτρέψει την εν λόγω επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κατεβάσει

και να εγκαταστήσει ένα πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης στον σύνδεσμο tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αυτό το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης ενημερώνει την Google Analytics μέσω JavaScript ότι δεν μπορούν να διαβιβαστούν στην Google Analytics δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σε σελίδες του Διαδικτύου. Η εγκατάσταση του πρόσθετου προγράμματος περιήγησης θεωρείται από την Google ως αντίρρηση. Εάν το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων διαγραφεί, διαμορφωθεί ή επανεγκατασταθεί αργότερα, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να εγκαταστήσει εκ νέου το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης απεγκατασταθεί ή απενεργοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων ή από άλλο πρόσωπο υπό τον έλεγχό του, το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης μπορεί να επανεγκατασταθεί ή να ενεργοποιηθεί εκ νέου.

Περισσότερες πληροφορίες και τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google μπορείτε να βρείτε στις διευθύνσεις https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ και http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Το Google Analytics εξηγείται λεπτομερέστερα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https: //www.google.com/intl/de_de/analytics/

 

16. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του Google AdWords

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει το Google AdWords στον παρόντα δικτυακό τόπο. Το Google AdWords είναι μια διαδικτυακή διαφημιστική υπηρεσία που επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να τοποθετούν διαφημίσεις στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google καθώς και στο διαφημιστικό δίκτυο της Google. Το Google AdWords επιτρέπει σε έναν διαφημιζόμενο να προσδιορίσει εκ των προτέρων ορισμένες λέξεις-κλειδιά, μέσω των οποίων μια διαφήμιση εμφανίζεται στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της Google αποκλειστικά όταν ο χρήστης ανακτά ένα σχετικό με τη λέξη-κλειδί αποτέλεσμα αναζήτησης με τη μηχανή αναζήτησης. Στο διαφημιστικό δίκτυο της Google, οι διαφημίσεις διανέμονται σε σχετικούς με το θέμα ιστότοπους μέσω ενός αυτόματου αλγορίθμου και σύμφωνα με τις εκ των προτέρων καθορισμένες λέξεις-κλειδιά.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης των υπηρεσιών Google AdWords είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

Σκοπός της υπηρεσίας Google AdWords είναι η διαφήμιση του ιστότοπού μας με την προβολή διαφημίσεων σχετικών με το ενδιαφέρον στις ιστοσελίδες τρίτων εταιρειών και στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google και η προβολή διαφημίσεων τρίτων στην ιστοσελίδα μας.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων αποκτήσει πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης της Google, ένα λεγόμενο cookie μετατροπής θα αποθηκευτεί από τη Google στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τι είναι τα cookies έχει ήδη εξηγηθεί παραπάνω. Ένα cookie μετατροπής χάνει την εγκυρότητά του μετά από τριάντα ημέρες και δεν χρησιμεύει για την ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων. Το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για να παρακολουθείται αν έχουν κληθεί ορισμένες υποσελίδες, για παράδειγμα το καλάθι αγορών ενός συστήματος ηλεκτρονικού καταστήματος, στον ιστότοπό μας, εφόσον το cookie δεν έχει λήξει ακόμη. Το cookie μετατροπής επιτρέπει τόσο σε εμάς όσο και στη Google να παρακολουθούμε εάν ένα υποκείμενο δεδομένων που έχει προσπελάσει τον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης AdWords έχει δημιουργήσει μια πώληση, δηλαδή έχει ολοκληρώσει ή ακυρώσει μια αγορά αγαθών.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από την Google για τη σύνταξη στατιστικών επισκεψιμότητας για τον ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία επισκέψεων χρησιμοποιούνται με τη σειρά τους από εμάς για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των χρηστών που παραπέμφθηκαν σε εμάς μέσω διαφημίσεων AdWords, δηλαδή για τον προσδιορισμό της επιτυχίας ή της αποτυχίας της αντίστοιχης διαφήμισης AdWords και για τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεων AdWords στο μέλλον. Ούτε η εταιρεία μας ούτε άλλοι διαφημιστές του Google AdWords λαμβάνουν πληροφορίες από την Google μέσω των οποίων θα μπορούσε να αναγνωριστεί το υποκείμενο των δεδομένων.

Μέσω του cookie μετατροπής αποθηκεύονται προσωπικές πληροφορίες, όπως οι ιστότοποι που επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων επισκέπτεται τον ιστότοπό μας, προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μοιραστεί τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας με τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies από την ιστοσελίδα μας μέσω κατάλληλης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, όπως ήδη περιγράφεται παραπάνω, και έτσι να αντιταχθεί μόνιμα στη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης τη Google να τοποθετήσει ένα cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, ένα cookie που έχει ήδη οριστεί από την Google AdWords μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για να το κάνει αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να καλέσει τον σύνδεσμο www.google.de/settings/ads από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο χρησιμοποιεί και να κάνει εκεί τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Περαιτέρω πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

17. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του LinkedIn

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στον παρόντα δικτυακό τόπο στοιχεία της εταιρείας LinkedIn. Το LinkedIn είναι ένα διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με υφιστάμενες επαγγελματικές επαφές και να κάνουν νέες επαγγελματικές επαφές. Πάνω από 400 εκατομμύρια εγγεγραμμένα άτομα χρησιμοποιούν το LinkedIn σε περισσότερες από 200 χώρες. Αυτό καθιστά το LinkedIn σήμερα τη μεγαλύτερη πλατφόρμα για επαγγελματικές επαφές και έναν από τους πιο επισκέψιμους ιστότοπους στον κόσμο.

Η εταιρεία λειτουργίας της LinkedIn είναι η LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ. Για θέματα προστασίας δεδομένων εκτός των ΗΠΑ, υπεύθυνη είναι η LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Με κάθε μεμονωμένη κλήση της ιστοσελίδας μας που είναι εξοπλισμένη με ένα συστατικό του LinkedIn (LinkedIn plug-in), το εν λόγω συστατικό προκαλεί στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων τη λήψη μιας αντίστοιχης αναπαράστασης του συστατικού από το LinkedIn. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα του LinkedIn μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https: //developer.linkedin.com/plugins. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η LinkedIn λαμβάνει γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστοτόπου μας που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο LinkedIn, το LinkedIn αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων με κάθε κλήση του ιστότοπού μας από το υποκείμενο των δεδομένων και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το στοιχείο LinkedIn και αντιστοιχίζονται από το LinkedIn στον αντίστοιχο λογαριασμό LinkedIn του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα κουμπί LinkedIn που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας, το LinkedIn αποδίδει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη LinkedIn του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Το LinkedIn λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του συστατικού LinkedIn ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο LinkedIn κατά τη στιγμή της κλήσης του ιστότοπού μας- αυτό λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο συστατικό LinkedIn ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο LinkedIn, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αποσυνδέοντας τον λογαριασμό του στο LinkedIn πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Το LinkedIn προσφέρει τη δυνατότητα διαγραφής από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μηνύματα SMS και τις στοχευμένες διαφημίσεις, καθώς και τη διαχείριση των ρυθμίσεων των διαφημίσεων στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. Η LinkedIn χρησιμοποιεί επίσης συνεργάτες όπως οι Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua και Lotame, οι οποίοι ενδέχεται να θέτουν cookies. Αυτά τα cookies μπορούν να απορριφθούν στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Η ισχύουσα πολιτική απορρήτου της LinkedIn είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Η πολιτική cookie της LinkedIn είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https: //www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 

18. Πολιτική απορρήτου σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του Twitter

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία του Twitter στον παρόντα ιστότοπο. Το Twitter είναι μια πολύγλωσση δημόσια προσβάσιμη υπηρεσία microblogging στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν και να διαδίδουν τα λεγόμενα tweets, δηλαδή σύντομα μηνύματα που περιορίζονται σε 140 χαρακτήρες. Αυτά τα σύντομα μηνύματα είναι προσβάσιμα από οποιονδήποτε, ακόμη και από άτομα που δεν είναι εγγεγραμμένα στο Twitter. Ωστόσο, τα tweets εμφανίζονται επίσης στους λεγόμενους followers του εκάστοτε χρήστη. Οι ακόλουθοι είναι άλλοι χρήστες του Twitter που ακολουθούν τα tweets ενός χρήστη. Επιπλέον, το Twitter δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε ένα ευρύ κοινό μέσω hashtags, συνδέσμων ή retweets.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του Twitter είναι η Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ.

Κάθε φορά που καλείται μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Twitter (κουμπί Twitter), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων προκαλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Twitter να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου Twitter από το Twitter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά Twitter μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Twitter λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Σκοπός της ενσωμάτωσης του συστατικού Twitter είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους χρήστες μας να διαδώσουν το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, να καταστήσουμε αυτόν τον ιστότοπο γνωστό στον ψηφιακό κόσμο και να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών μας.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Twitter, το Twitter αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων καλεί τον ιστότοπό μας και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το στοιχείο Twitter και αντιστοιχίζονται από το Twitter στον αντίστοιχο λογαριασμό Twitter του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Twitter που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται με αυτόν τον τρόπο αντιστοιχίζονται στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Twitter του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Twitter.

Το Twitter λαμβάνει πάντοτε πληροφορίες μέσω του στοιχείου Twitter ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Twitter ταυτόχρονα με την κλήση του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Twitter ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο Twitter, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αποσυνδέοντας το λογαριασμό του στο Twitter πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του Twitter είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://twitter.com/privacy?lang=de.

 

19. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του Xing

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία του Xing στον παρόντα ιστότοπο. Το Xing είναι ένα διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να συνδέονται με υφιστάμενες επαγγελματικές επαφές και να κάνουν νέες επαγγελματικές επαφές. Οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα προσωπικό προφίλ του εαυτού τους στο Xing. Οι εταιρείες μπορούν, για παράδειγμα, να δημιουργήσουν εταιρικά προφίλ ή να δημοσιεύσουν προσφορές εργασίας στο Xing.

Η εταιρεία λειτουργίας του Xing είναι η XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Αμβούργο, Γερμανία.

Κάθε φορά που καλείται μια από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Xing (Xing plug-in), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων καλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο Xing να κατεβάσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου Xing από το Xing. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα Xing μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://dev.xing.com/plugins. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Xing λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο Xing, το Xing αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων κάθε φορά που το υποκείμενο των δεδομένων καλεί τον ιστότοπό μας και για όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το στοιχείο Xing και αντιστοιχίζονται από το Xing στον αντίστοιχο λογαριασμό Xing του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων ενεργοποιήσει ένα από τα κουμπιά Xing που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα το κουμπί "Κοινοποίηση", το Xing αποδίδει αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Xing του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Η Xing λαμβάνει πάντα πληροφορίες μέσω του συστατικού Xing ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Xing ταυτόχρονα με την κλήση του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο συστατικό Xing ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο Xing, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αποσυνδέοντας τον λογαριασμό του στο Xing πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που δημοσιεύονται από την Xing, οι οποίες είναι προσβάσιμες στη διεύθυνση https://www.xing.com/privacy, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Xing. Επιπλέον, η Xing έχει δημοσιεύσει πληροφορίες προστασίας δεδομένων για το κουμπί XING Share στη διεύθυνση https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

20. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή του YouTube

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία του YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να δημοσιεύουν βίντεο κλιπ δωρεάν και σε άλλους χρήστες να τα βλέπουν, να τα βαθμολογούν και να τα σχολιάζουν, επίσης δωρεάν. Το YouTube επιτρέπει τη δημοσίευση όλων των ειδών βίντεο, γι' αυτό και μέσω της διαδικτυακής πύλης είναι δυνατή η πρόσβαση σε ολόκληρα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά και σε μουσικά βίντεο, τρέιλερ ή βίντεο που έχουν φτιάξει οι ίδιοι οι χρήστες.

Η εταιρεία λειτουργίας του YouTube είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Η YouTube, LLC είναι θυγατρική της Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ.

Κάθε φορά που καλείται μία από τις επιμέρους σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου που διαχειρίζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του YouTube (βίντεο YouTube), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων προκαλείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο του YouTube να μεταφορτώσει μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου του YouTube από το YouTube. Περισσότερες πληροφορίες για το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.youtube.com/yt/about/de/. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένο στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστοτόπου μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων όταν καλείται μια υποσελίδα που περιέχει ένα βίντεο YouTube. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το YouTube και τη Google και αντιστοιχίζονται στον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του υποκειμένου των δεδομένων.

Το YouTube και η Google λαμβάνουν πάντοτε πληροφορίες μέσω του στοιχείου YouTube ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο YouTube ταυτόχρονα με την κλήση του ιστότοπού μας- αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί τη διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και τη Google, μπορεί να αποτρέψει τη διαβίβαση αποσυνδεόμενος από το λογαριασμό του στο YouTube πριν από την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων που δημοσιεύονται από το YouTube, οι οποίες είναι προσβάσιμες στη διεύθυνση https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το YouTube και τη Google.

 

21. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή της Evalanche

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία του Evalanche στον παρόντα ιστότοπο. Το Evalanche είναι μια υπηρεσία με την οποία, μεταξύ άλλων, μπορεί να οργανωθεί και να αναλυθεί η αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα που καταχωρίζετε με σκοπό την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου αποθηκεύονται στους διακομιστές της Evalanche στη Γερμανία. Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο γίνεται αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO).

Η εταιρεία λειτουργίας της Evalanche είναι η SC-NETWORKS GMBH, Enzianstr. 2, 82319 Starnberg, Γερμανία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραγγείλουν το ενημερωτικό δελτίο του Institut für Fenstertechnik e.V. χρησιμοποιώντας μια φόρμα εγγραφής. Για το σκοπό αυτό, χρειαζόμαστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσάς. Δεν συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα ή μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους. Για να αποφευχθεί η κατάχρηση, αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του οποίου ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιβεβαιώσει την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (διαδικασία διπλής επιλογής). Τα δεδομένα αποθηκεύονται στην Evalanche.

Η συγκατάθεση που δόθηκε για την αποθήκευση των δεδομένων, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μπορεί να ανακληθεί από το υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση. Για τον σκοπό της ανάκλησης της συγκατάθεσης, σε κάθε ενημερωτικό δελτίο υπάρχει αντίστοιχος σύνδεσμος. Τα δεδομένα που μας παρέχετε με σκοπό την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου θα αποθηκεύονται από εμάς μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγράφονται από τους διακομιστές μας καθώς και από τους διακομιστές της Evalanche μετά την διαγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο.

Εάν δεν επιθυμείτε την ανάλυση των δεδομένων σας από την Evalanche, μπορείτε να το ορίσετε στο κέντρο προτιμήσεών σας ή να συμφωνήσετε στην ανώνυμη ή ψευδώνυμη ανάλυση μόνο κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο σε κάθε μήνυμα ενημερωτικού δελτίου.

Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Evalanche βρίσκονται στη διεύθυνση: https: //www.sc-networks.de/unternehmen/datenschutz/.

 

22. Μέθοδος πληρωμής: διατάξεις περί προστασίας δεδομένων σχετικά με το PayPal ως μέθοδο πληρωμής

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία της PayPal σε αυτόν τον ιστότοπο. Η PayPal είναι πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι πληρωμές διεκπεραιώνονται μέσω των λεγόμενων λογαριασμών PayPal, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εικονικούς ιδιωτικούς ή επιχειρηματικούς λογαριασμούς. Επιπλέον, η PayPal προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας εικονικών πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών, εάν ο χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal. Η διαχείριση ενός λογαριασμού PayPal γίνεται μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γι' αυτό και δεν υπάρχει κλασικός αριθμός λογαριασμού. Η PayPal καθιστά δυνατή την έναρξη ηλεκτρονικών πληρωμών προς τρίτους ή τη λήψη πληρωμών. Η PayPal αναλαμβάνει επίσης λειτουργίες διαχειριστή και προσφέρει υπηρεσίες προστασίας αγοραστών.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία λειτουργίας της PayPal είναι η PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιλέξει "PayPal" ως επιλογή πληρωμής κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων διαβιβάζονται αυτόματα στην PayPal. Με την επιλογή αυτής της επιλογής πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία της πληρωμής.

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στην PayPal είναι συνήθως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση IP, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της πληρωμής. Τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της σύμβασης αγοράς είναι επίσης προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την αντίστοιχη παραγγελία.

Ο σκοπός της διαβίβασης των δεδομένων είναι η επεξεργασία πληρωμών και η πρόληψη της απάτης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην PayPal, ιδίως εάν υπάρχει έννομο συμφέρον για τη διαβίβαση. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται μεταξύ της PayPal και του υπεύθυνου επεξεργασίας ενδέχεται να διαβιβαστούν από την PayPal σε οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας. Σκοπός της διαβίβασης αυτής είναι ο έλεγχος της ταυτότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας.

Η PayPal μπορεί να γνωστοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε συνδεδεμένες εταιρείες και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων ή τα δεδομένα πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία για λογαριασμό της.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων έναντι της PayPal. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει απαραιτήτως να υποβληθούν σε επεξεργασία, να χρησιμοποιηθούν ή να διαβιβαστούν για την (συμβατική) επεξεργασία πληρωμών.

Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της PayPal βρίσκονται στη διεύθυνση: https: //www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

23. Μέθοδος πληρωμής: διατάξεις προστασίας δεδομένων για τη Sofortüberweisung ως μέθοδο πληρωμής

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει στοιχεία της Sofortüberweisung σε αυτόν τον ιστότοπο. Η Sofortüberweisung είναι μια υπηρεσία πληρωμών που επιτρέπει την πληρωμή χωρίς μετρητά για προϊόντα και υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Η Sofortüberweisung χαρτογραφεί μια τεχνική διαδικασία με την οποία ο ηλεκτρονικός έμπορος λαμβάνει αμέσως μια επιβεβαίωση πληρωμής. Αυτό επιτρέπει στον έμπορο να παραδίδει στον πελάτη προϊόντα, υπηρεσίες ή λήψεις αμέσως μετά την παραγγελία.

Η εταιρεία λειτουργίας της Sofortüberweisung είναι η SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Γερμανία.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιλέξει "Sofortüberweisung" ως επιλογή πληρωμής κατά τη διαδικασία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τα δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων θα διαβιβαστούν αυτόματα στη Sofortüberweisung. Με την επιλογή αυτής της επιλογής πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία της πληρωμής.

Κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αγοράς μέσω Sofortüberweisung, ο αγοραστής διαβιβάζει το PIN και το TAN στη Sofort GmbH. Στη συνέχεια, η Sofortüberweisung πραγματοποιεί μεταφορά στον ηλεκτρονικό έμπορο μετά από τεχνικό έλεγχο του υπολοίπου του λογαριασμού και ανάκτηση περαιτέρω δεδομένων για τον έλεγχο της κάλυψης του λογαριασμού. Στη συνέχεια, ο ηλεκτρονικός έμπορος ενημερώνεται αυτόματα για την εκτέλεση της οικονομικής συναλλαγής.

Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται με τη Sofortüberweisung είναι το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση IP, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της πληρωμής. Ο σκοπός της διαβίβασης των δεδομένων είναι η επεξεργασία πληρωμών και η πρόληψη της απάτης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαβιβάζει επίσης άλλα προσωπικά δεδομένα στη Sofortüberweisung, εάν υπάρχει έννομο συμφέρον για τη διαβίβαση. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται μεταξύ της Sofortüberweisung και του υπεύθυνου επεξεργασίας ενδέχεται να διαβιβαστούν από την Sofortüberweisung σε οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας. Σκοπός της διαβίβασης αυτής είναι ο έλεγχος της ταυτότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας.

Η Sofortüberweisung μπορεί να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε συνδεδεμένες εταιρείες και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων ή τα δεδομένα πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία για λογαριασμό της.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι της Sofortüberweisung. Η ανάκληση δεν επηρεάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, να χρησιμοποιούνται ή να διαβιβάζονται για την (συμβατική) επεξεργασία πληρωμών.

Οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Sofortüberweisung βρίσκονται στη διεύθυνση: https: //www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

 

24. Νομική βάση για την επεξεργασία

Το άρθρο 6 I lit. a DS-GVO χρησιμεύει στην εταιρεία μας ως νομική βάση για τις πράξεις επεξεργασίας στις οποίες λαμβάνουμε τη συγκατάθεση για έναν συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, με πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την παράδοση αγαθών ή την παροχή άλλης υπηρεσίας ή αντιπαροχής, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. b DS-GVO. Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα στην περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Εάν η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση από την οποία καθίσταται αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. c DS-GVO. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να καταστεί αναγκαία για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματιζόταν στις εγκαταστάσεις μας και, ως εκ τούτου, το όνομα, η ηλικία, τα στοιχεία ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικής σημασίας πληροφορίες έπρεπε να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Τότε η επεξεργασία θα βασιζόταν στο άρθρο 6 I lit. d DS-GVO. Τέλος, οι πράξεις επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 I lit. στ DS-GVO. Οι πράξεις επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από καμία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις βασίζονται σε αυτή τη νομική βάση, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων. Τέτοιες πράξεις επεξεργασίας μας επιτρέπονται ιδίως επειδή αναφέρθηκαν ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Εν προκειμένω, έκρινε ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει έννομο συμφέρον εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπευθύνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47, πρόταση 2 του ΓΚΠΔ).

 

Έννομα συμφέροντα στην επεξεργασία που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 I lit. f DS-GVO, το έννομο συμφέρον μας είναι η διεξαγωγή της επιχείρησής μας προς όφελος της ευημερίας όλων των εργαζομένων μας και των μετόχων μας.

 

26. Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το κριτήριο για τη διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αντίστοιχη νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά, εφόσον δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη της σύμβασης.

 

27. Νομικές ή συμβατικές διατάξεις για την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα- αναγκαιότητα για τη σύναψη της σύμβασης- υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα- πιθανές συνέπειες της μη παροχής

Σας ενημερώνουμε ότι η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται ενίοτε από το νόμο (π.χ. φορολογικές διατάξεις) ή μπορεί επίσης να προκύπτει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο). Ορισμένες φορές, προκειμένου να συναφθεί μια σύμβαση, μπορεί να είναι απαραίτητο για ένα υποκείμενο των δεδομένων να μας παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία πρέπει στη συνέχεια να επεξεργαστούμε από εμάς. Για παράδειγμα, το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να μας παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εάν η εταιρεία μας συνάψει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των προσωπικών δεδομένων θα σήμαινε ότι η σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων δεν θα μπορούσε να συναφθεί. Πριν από την παροχή προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με έναν από τους υπαλλήλους μας. Ο υπάλληλός μας θα εξηγήσει στο υποκείμενο των δεδομένων κατά περίπτωση εάν η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται από το νόμο ή από σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ποιες θα ήταν οι συνέπειες της μη παροχής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 28. Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης.

 

28. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ.

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων δημιουργήθηκε από τη γεννήτρια δηλώσεων προστασίας δεδομένων του εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων Braunschweig σε συνεργασία με την RC GmbH, η οποία ανακυκλώνει χρησιμοποιημένους φορητούς υπολογιστές και τους δικηγόρους κοινής χρήσης αρχείων της WBS-LAW.

 

Έκδοση 5/2023