Ξύλινες κατασκευές - δοκιμές + πιστοποίηση

Πυροπροστασία, δομική φυσική, προστασία ξύλου, μηχανική αντοχή, συγκόλληση/επικάλυψη, βιωσιμότητα

75 "Ξυλοσκώληκες" για ξύλινες κατασκευές

Ως ανανεώσιμη πρώτη ύ λη, το ξύλο έχει πολλά πλεονεκτήματα και επομένως μπορεί να αναμένει σταθερή ζήτηση. Ωστόσο, τα πιστοποιητικά δοκιμών θα έχουν επίσης μεγαλύτερη ζήτηση από τις οικοδομικές αρχές και τους επενδυτές στο μέλλον, ιδίως στον τομέα της βιωσιμότητας.

Το ift Rosenheim είναι διεθνώς διαπιστευμένο, κοινοποιημένο για την πιστοποίηση CE στην Ευρώπη και δραστηριοποιείται ως διεθνής οργανισμός δοκιμών, έρευνας και πιστοποίησης για πάνω από 50 χρόνια. Οι ρίζες του βρίσκονται στο υλικό ξύλο.

Από τους 230 υπαλλήλους, 75 εμπειρογνώμονες του ift είναι "ξυλοσκώληκες" με εκπαίδευση ως ξυλουργοί, ξυλουργοί, τεχνικοί ξύλου ή μηχανικοί. Προσφέρουν ικανές δοκιμές για την απόδειξη τεχνικών ιδιοτήτων και πιστοποιήσεις από μία μόνο πηγή.

Πυροπροστασία, δοκιμή φυσική, προστασία ξύλου, ...

Δοκιμές ξύλινων κατασκευών

Μαθετε περισσοτερα
Gutachter mit blauem Helm
Πιστοποίηση ξύλινων στοιχείων

Πιστοποίηση

Μαθετε περισσοτερα
EPD, αξιολογήσεις κύκλου ζωής, αποτύπωμα άνθρακα

Βιωσιμότητα

Μαθετε περισσοτερα
Stapel Bücher
Κατευθυντήριες γραμμές, ερευνητικές εκθέσεις, ...

Βιβλιογραφία για ξύλινες κατασκευές στο onlineshop

Μαθετε περισσοτερα