Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης

Βελτιστοποίηση με σύστημα, μείωση κινδύνων και εξοικονόμηση κόστους

Μόνο όσοι σκέφτονται πελατοκεντρικά και ενεργούν με προοπτική, αναπτύσσουν συστηματικά τις δυνατότητές τους, αναγνωρίζουν έγκαιρα τις αδυναμίες και τους κινδύνους και τους εξαλείφουν, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν μόνιμα στον σκληρό ανταγωνισμό και στις ποικίλες απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Τα πρότυπα για τα συστήματα διαχείρισης περιγράφουν σύγχρονες και προοδευτικές διαδικασίες για την οργάνωση και τη διοίκηση μιας επιχείρησης.

Ο φορέας πιστοποίησης του ift Rosenheim είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το DIN EN ISO/IEC 17021.

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

Τομεακή και προϊοντική επάρκεια των επιθεωρητών

Διεθνής και εθνική αναγνώριση των πιστοποιητικών ift από κατασκευαστές, σχεδιαστές, εμπόρους, φορείς διαγωνισμών και καταναλωτές

Συνέργειες που μειώνουν την απαιτούμενη προσπάθεια με τη συνδυασμένη επεξεργασία των ελέγχων προϊόντων και συστημάτων διαχείρισης ή πολλών ελέγχων συστημάτων διαχείρισης.

Η δημοσίευση των πιστοποιητικών και των συνδέσμων των εταιρειών στον δικτυακό τόπο του ift κατευθύνει τους μελετητές, τους φορείς διενέργειας διαγωνισμών ή τους ιδιοκτήτες κτιρίων απευθείας στην πιστοποιημένη εταιρεία.

Συστήματα διαχείρισης πιστοποιημένα από το ift Rosenheim

Διαχείριση ποιότητας DIN EN ISO 9001

Μαθετε περισσοτερα

Περιβαλλοντική διαχείριση DIN EN ISO 140

Μαθετε περισσοτερα
Schaubild wachsende Geldhaufen und Glühbirne

Διαχείριση ενέργειας DIN EN ISO 50001

Μαθετε περισσοτερα

Σύστημα διαχείρισης

για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (DIN ISO 45001)
Μαθετε περισσοτερα

Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης (IMS)

Υπάρχουν πολυάριθμες επικαλύψεις μεταξύ των επιμέρους συστημάτων διαχείρισης - καθώς και των πιστοποιήσεων προϊόντων και βιωσιμότητας του ift Rosenheim. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δικτύωση των υποσυστημάτων και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης. Η σύνδεση των επιμέρους στοιχείων ελαχιστοποιεί τις συγκρούσεις στη διαχείριση, εξασφαλίζει συντονισμένη στοχοθεσία και παρέχει σαφείς, μετρήσιμες προδιαγραφές.

Ο συνδυασμός με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης είναι δυνατός από δύο συστήματα και πάνω, ανεξάρτητα από τον αστερισμό.

 

Puzzlestücke, die verschiendene Zertifizierungen zeigen, die in einem integrierten Managementsystem zusammengefasst werden können.

Διαδικασία πιστοποίησης διαχείρισης από το ift Rosenheim

Βήμα 1

Δεδομένα πελατών για σύνταξη προσφοράς

  • Για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε μια προσφορά ειδικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις σας και στις υπηρεσίες ή στο μέγεθος της εταιρείας σας, σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα αντίστοιχα έντυπα κύριων δεδομένων και να τα επιστρέψετε στον φορέα πιστοποίησης: managementsystemespam prevention@ift-rosenheim.de. Μπορείτε να βρείτε το υπόδειγμα στην ενότητα downloads.
Βήμα 2

Ενημερωτική συνάντηση

Κατόπιν αιτήματος, ο Φορέας Πιστοποίησης του ift θα χαρεί να κανονίσει μια μη δεσμευτική συνάντηση μαζί σας για να διευκρινίσει γενικές ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των προτύπων απαιτήσεων, τη διεκπεραίωση της διαδικασίας πιστοποίησης και τις πιθανές πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχει το ift Rosenheim.

Βήμα 3

Προετοιμασία προσφοράς + ανάθεση

  • Με βάση τις πληροφορίες που υποβάλλονται στο κύριο δελτίο δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του IAF καθώς και τις δεσμευτικές προδιαγραφές του DAkkS, η ift Rosenheim προετοιμάζει για εσάς μια ανάλυση ικανοτήτων, καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου και υποβάλλει προσφορά για την πιστοποίηση του επιθυμητού συστήματος διαχείρισης.
  • Η ανάθεση της πιστοποίησης πραγματοποιείται με την υπογραφή της σύμβασης.
Βήμα 4

Διαδικασία πιστοποίησης

  • Ραντεβού με τον επικεφαλής επιθεωρητή που είναι υπεύθυνος για εσάς
  • Επανεξέταση εγγράφων + έλεγχος σταδίου 1, κατά περίπτωση
  • Έλεγχος σταδίου 2 / έλεγχος πιστοποίησης
  • Έκθεση επιθεώρησης + απόδειξη και αξιολόγηση των διορθωτικών ενεργειών
  • Έκδοση πιστοποιητικού (ισχύς 3 ετών), συμπεριλαμβανομένης της άδειας χρήσης του σήματος ift
  • 1ος έλεγχος επιτήρησης (το πολύ 12 μήνες μετά τον έλεγχο (επανα)πιστοποίησης)
  • 2ος έλεγχος επιτήρησης (περίπου 24 μήνες μετά τον έλεγχο (επανα)πιστοποίησης)

Μια λίστα ελέγχου και ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα μπορείτε να βρείτε στις Λήψεις.

Πιστοποιημένες εταιρείες

Παρακάτω θα βρείτε έναν κατάλογο των εταιρειών που έχουν πιστοποιηθεί από το ift:

ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ

Η ομάδα Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης

Επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία των επιθεωρητών του ift στον κλάδο, καθώς και από τις συνέργειες εξοικονόμησης χρόνου και κόστους που προσφέρει ο συνδυασμένος χειρισμός των επιθεωρήσεων και των υπηρεσιών επιτόπιας παρακολούθησης.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Frank Stöhr (αναπληρωτής επικεφαλής EM/EnM), Marina Fink (γραμματεία), Tobias Hammer (αναπληρωτής επικεφαλής QM/SGM)

Ανυπομονούμε να σας ενημερώσουμε!