Δοκιμές - Προϊόντα εκ των υστέρων τοποθέτησης ανθεκτικά στη διάρρηξη - DIN 18104-1, DIN 18104-2

Το DIN 18104-1 καθορίζει τις απαιτήσεις για τα βιδωτά προϊόντα εκ των υστέρων τοποθέτησης ανθεκτικά στη διάρρηξη, το DIN 18104-2 τις απαιτήσεις για τα προϊόντα εκ των υστέρων τοποθέτησης στο διάκενο.

Κάθε 9 λεπτά γίνεται μια διάρρηξη στη Γερμανία. Τα παράθυρα, οι πόρτες και άλλα δομικά στοιχεία αποτελούν δημοφιλή στόχο. Συνεπώς, ο κτιριακός τομέας επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για τα προϊόντα μετασκευής που είναι ανθεκτικά στη διάρρηξη. Το ift Rosenheim πραγματοποιεί δοκιμές όλων των ειδών των προϊόντων μετασκευής και αναλαμβάνει την επιλογή των δοκιμίων καθώς και τον συντονισμό ενός προγράμματος δοκιμών.

Προϊόντα λεπτομερώς

Η δοκιμή μπορεί να διεξαχθεί στα ακόλουθα προϊόντα:

Προϊόντα εκ των υστέρων τοποθέτησης που μπορούν να τοποθετηθούν εκ των υστέρων σε στοιχεία πόρτας και παραθύρων, Προϊόντα εκ των υστέρων τοποθέτησης για παράθυρα και πόρτες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

Άμεση έκδοση εγγράφων δοκιμών και επαληθεύσεων

Εν συνεχεία πιστοποίηση και δυνατότητα ένταξης στον κατάλογο της αστυνομίας KPK

Οι δοκιμές των ανθεκτικών στη διάρρηξη μετασκευών περιλαμβάνουν στατικά φορτία και χειροκίνητη δοκιμή με εργαλεία στο στοιχείο του παραθύρου ή της πόρτας ή και σε ειδική συσκευή.

Στη στατική δοκιμή, το στοιχείο πιέζεται με καθορισμένη δύναμη προς την κατεύθυνση ανοίγματος.

Η χειροκίνητη δοκιμή διενεργείται από έναν επιθεωρητή με μια ειδική σειρά εργαλείων εντός καθορισμένου χρόνου αντίστασης. Δεν επιτρέπεται να εμφανιστεί "βατό άνοιγμα".

Τι χρειαζόμαστε από εσάς για τις δοκιμές

  • Απαιτούμενα δείγματα δοκιμής: Οικοδομικό στοιχείο, εγκατεστημένο έτοιμο για λειτουργία σε περιμετρικό πλαίσιο. Για τη δοκιμή απαιτούνται δύο πανομοιότυπα δοκίμια.
  • Απαιτούμενα έγγραφα:
    • Σχέδιο δείγματος ως pdf
    • Περιγραφή του δοκιμίου (το πρότυπο προέρχεται από το ift Rosenheim)
    • Σχέδια και οδηγίες συναρμολόγησης
Großer Einbruchprüfstand in einer Halle
Θάλαμος δοκιμών διάρρηξης στο Rosenheim (5 μέτρα x 5 μέτρα)
Großer Einbruchprüfstand in einer Halle
Θάλαμος δοκιμών διάρρηξης στο Rosenheim (3,5 μέτρα x 3,5 μέτρα)
Einbruchprüfstand in einer Halle mit Doppelreifen davor
Θάλαμος δοκιμών - ift West (4,3 μέτρα x 2,1 μέτρα)