Εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του ift. Εδώ, το ift Rosenheim μεταδίδει τις σύγχρονες γνώσεις του σχετικά με την τυποποίηση, την επιστήμη και την τεχνολογία στον κλάδο των παραθύρων, των προσόψεων, των θυρών, των πυλών και του γυαλιού.

Salutation
First name
Name
eMail

*Υποχρεωτικό πεδίο