Σύστημα καταγγελιών

Σύστημα καταγγελιών

Η διοίκηση του ομίλου ift θα ήθελε να ενημερώνεται για παράνομες συμπεριφορές.

Το σύστημα καταγγελιών εξυπηρετεί αυτόν τον σκοπό.

 

Για την υποβολή αναφοράς υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

  • Διευθυντές ή/και
  • Συμβούλιο εργαζομένων και/ή
  • Πύλη καταγγελιών: Σύνδεσμος
  • Ομοσπονδιακό Γραφείο Δικαιοσύνης

Σημείωση:

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το εξωτερικό σύστημα καταγγελιών μέσω τηλεφώνου, μέσω του διπλανού κώδικα QR ή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας

Τηλέφωνο: +49 800 38 00 999 (Δευτέρα-Παρασκευή: 9 π.μ. - 5 μ.μ.)