Prüfer entnimmt Probekörper aus einer Prüfkammer

Εργαστήριο Δοκιμών Υλικών

Η ανθεκτικότητα ενός δομικού στοιχείου καθορίζεται κυρίως από τα επιμέρους στοιχεία που χρησιμοποιούνται. Στο εργαστήριο δοκιμών υλικών μπορούν να εξεταστούν όλα τα υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή παραθύρων, πορτών, προσόψεων και πυλών. Εκτός από τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των υλικών, η δοκιμή δομικών υλικών περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας καθώς και των αλληλεπιδράσεων με άλλα δομικά υλικά. Πραγματοποιούνται δοκιμές μηχανικής, αναλυτικής και συμβατότητας πριν και μετά από τεχνητή γήρανση σύμφωνα με πάνω από 300 σύνολα κανόνων.

Υπηρεσίες του Εργαστηρίου Δοκιμών Υλικών

Το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει το ινστιτούτο δοκιμών είναι πολύπλευρο, από την αξιολόγηση προσφορών, κατασκευών και λεπτομερών λύσεων έως τις δοκιμές καταλληλότητας για την απόδειξη της χρηστικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση σε εξαρτήματα, έως τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών επιδόσεων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προτύπων προϊόντων. Επιπλέον, το εργαστήριο προσφέρει μικροσκοπικές και χημικές αναλύσεις υλικών καθώς και διασφάλιση της ποιότητας υλικών και δομικών υλικών με εξατομικευμένα προγράμματα παρακολούθησης και πιστοποίησης. Οι κύριες υπηρεσίες του εργαστηρίου μπορούν να χωριστούν σε μηχανικές δοκιμές, χημικές-αναλυτικές δοκιμές και τεχνητή γήρανση.

 • Μηχανικές δοκιμές, π.χ. δοκιμές αντοχής σε συνδέσεις πρεσσαριστών-διαφραγμάτων, προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των σύνθετων προφίλ, αντοχή σε διάρρηξη και θραύση σε υαλοπίνακες ασφαλείας, δοκιμή γωνιακών συνδέσεων κουφωμάτων, κρούση εκκρεμούς.

 • Χημικές-αναλυτικές δοκιμές, π.χ. προσδιορισμός της διαπερατότητας σε αέρια ή υδρατμούς, της απορρόφησης υγρασίας ή των χημικών ιδιοτήτων των πολλαπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων, των υλικών στεγανοποίησης ή των δομικών συνδέσεων, της αντίστασης στη διάβρωση, δοκιμές συμβατότητας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ift, π.χ. όταν διαφορετικά συστατικά, όπως επιστρώσεις και προφίλ στεγανοποίησης, έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

 • Γήρανση λόγω θερμοκρασίας, υγρασίας, υπεριώδους ακτινοβολίας ή/και μηχανικής φόρτισης στο εργαστήριο ή σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

Ο συνδυασμός των δοκιμών υλικών και της επιταχυνόμενης γήρανσης καθιστά δυνατή την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας του προϊόντος στον μετέπειτα τομέα εφαρμογής μέσα σε ένα διαχειρίσιμο πλαίσιο.

Χάρη στον ευέλικτο και εκτεταμένο εργαστηριακό εξοπλισμό, μπορούν να πραγματοποιηθούν δοκιμές που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ή τις οδηγίες, καθώς και νέες εργασίες, ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη.

Προϊόντα λεπτομερώς

Τα προϊόντα που δοκιμάζονται περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, προφίλ πλαισίου από αλουμίνιο, ξύλο, καθώς και πλαστικά και σύνθετα υλικά, όπως προφίλ από μέταλλο-πλαστικό σύνθετο υλικό με συστήματα δυσκαμψίας. Άλλα προϊόντα περιλαμβάνουν συνδετήρες, όπως βίδες και πείρους για δομικές συνδέσεις, στεγανωτικά και προφίλ στεγανοποίησης, καθώς και κόλλες για χρήση σε δομικά στοιχεία και στοιχεία σύνδεσης για κουφώματα και προσόψεις με κουφώματα. Απόσπασμα προϊόντων:

 • Προφίλ κουφωμάτων (ξύλο, μέταλλο, πλαστικό, ...)
 • Υλικά για δομικές συνδέσεις
 • Στεγανωτικά και προφίλ
 • Μονωτικό γυαλί πολλαπλών υαλοπινάκων και τα συστατικά του
 • Συγκολλητικά
 • Μονωτικά υλικά
 • Υλικά σύνδεσης
 • Μηχανικά εξαρτήματα
 • Επιφανειακές επιστρώσεις
 • Ειδικά γυαλιά, υαλοπίνακες ασφαλείας, γυαλιά με επικάλυψη

Δοκιμές δομικών υλικών

Για τον έλεγχο των δομικών υλικών, το ift Rosenheim διαθέτει όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές εγκαταστάσεις και την τεχνογνωσία για να μπορεί να χαρακτηρίζει τα διάφορα υλικά. Περαιτέρω σημεία εστίασης είναι ο τεχνικός έλεγχος των βασικών ιδιοτήτων του υλικού και ο έλεγχος της καταλληλότητας του προϊόντος για τον αντίστοιχο τομέα εφαρμογής. Οι δοκιμές δομικών υλικών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς και με οδηγίες και μεθόδους δοκιμών, που βασίζονται στην πολυετή εμπειρία της ift Rosenheim. Απόσπασμα από τις πιθανές δοκιμές:

 • Συμπεριφορά του στεγανωτικού υλικού
 • Συμβατότητα του στεγανωτικού υλικού της στεγανοποίησης των άκρων των μονωτικών υαλοπινάκων πολλαπλών υαλοπινάκων
 • Αντοχή συγκόλλησης των συγκολλητικών ουσιών ξύλου
 • Αντοχή σε θερμικό σοκ
 • Σύνθετα χαρακτηριστικά σύνθετων προφίλ μετάλλου-πλαστικού και μηχανικές αντοχές
 • Συμπεριφορά ερπυσμού υπό την επίδραση μηχανικής φόρτισης ή/και θερμοκρασίας και υγρασίας
Prüfer entnimmt Probekörper aus einer Prüfkammer
Δοκιμή της μηχανικής αντοχής μεταλλικών προφίλ με θερμικό διαχωρισμό σε διάταξη συνεχούς εγκάρσιου εφελκυσμού με θερμοκρασιακό φορτίο έως 80 °C

Οι επιλογές δοκιμών μας (επιλογή)

Eine Maschine drückt von oben auf eine Glasscheibe, welche sich biegt
Δοκιμή της αντοχής σε εφελκυσμό και θλίψη γυαλιών, όπως σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας ή γυαλί πλοίου
Ein Prüfer lässt einen Zwillingsreifen auf eine Glasscheibe prallen
Δοκιμές κρούσης σε διάφορους τύπους γυαλιού
Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία/απορρόφησης υγρασίας υλικών σε κλίβανο ανόπτησης με τιτλοδότηση Karl Fischer
Prüferin steht vor einem Prüfgerät, das auf einem Tisch steht und legt Proben in eine Klappe
Συμπεριφορά γήρανσης υλικών όπως τα στεγανωτικά σε σχέση με τη θερμοκρασία, την υπεριώδη ακτινοβολία και την υγρασία
Prüfer misst Verformung eines Probekörpers
Δοκιμή της αντοχής δοκιμίων, όπως προφίλ, με χρήση μηχανών δοκιμών εφελκυσμού
Prüfer entnimmt Probekörper aus einer Prüfkammer
Δοκιμή της μηχανικής αντοχής μεταλλικών προφίλ με θερμικό διαχωρισμό σε διάταξη συνεχούς εγκάρσιου εφελκυσμού με θερμοκρασιακό φορτίο έως 80 °C

Γνώσεις υποβάθρου: Δοκιμές δομικών υλικών και επιστήμη των δομικών υλικών

Γενικά, οι δοκιμές δομικών υλικών αναφέρονται στον ποιοτικό έλεγχο των δομικών υλικών, των πρώτων και βοηθητικών υλών και των ενδιάμεσων προϊόντων, καθώς και στον προσδιορισμό της καταλληλότητας των εδαφών για χρήση σε οικοδομές ή σε έργα πολιτικού μηχανικού. Οι δοκιμές δομικών υλικών διεξάγονται στο εργαστήριο ή εναλλακτικά στο εργοτάξιο. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη χρήση στατιστικών μεθόδων που βασίζονται σε δεδομένα μετρήσεων. Η επιστήμη των δομικών υλικών ασχολείται με τη διερεύνηση των ιδιοτήτων των δομικών υλικών. Η κύρια εστίαση είναι στην αντοχή, αλλά η παραμορφωσιμότητα, η συμπεριφορά στη φωτιά, η ηχομόνωση και άλλες ιδιότητες αποτελούν επίσης αντικείμενα έρευνας. Γίνεται διάκριση μεταξύ φυσικών δομικών υλικών όπως το ξύλο και ο πηλός και τεχνητών δομικών υλικών όπως ο δομικός χάλυβας, το γυαλί και τα πλαστικά.

Εργαστήριο δοκιμών υλικών

Theodor-Gietl-Str. 7-9

83026 Rosenheim

Άνοιγμα σε Google Maps