Πιστοποίηση της βιωσιμότητας

LCA (Ανάλυση Κύκλου Ζωής), EPD (Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος), CCF (CO₂-Footprint Enterprise), VOC (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις), NHPP (Διαβατήριο Προϊόντος Βιωσιμότητας)

Η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ταυτόχρονης και ισότιμης επιδίωξης οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών στόχων. Συνοψίζοντας: Καμία οικονομία χωρίς κοινωνία και καμία κοινωνία χωρίς υγιές περιβάλλον!

Ο τομέας των κτιρίων και των ακινήτων έχει μεγάλη επίδραση και στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (οικολογικό, κοινωνικό, οικονομικό). Τα κτίρια επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε μαζί. Τα ίδια τα κτίρια αποτελούν σημαντικό οικονομικό παράγοντα- η κατασκευή και η λειτουργία των κτιρίων συνεπάγονται μεγάλη κατανάλωση πόρων και ενέργειας.

Τα πιο βιώσιμα σχεδιασμένα κτίρια θα πρέπει επομένως να είναι κερδοφόρα και ενεργειακά αποδοτικά, αλλά και να καθιστούν τη διαβίωση πιο κοινωνική, πιο υγιή και άνετη. Αυτό καθορίζεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό για τα δομικά προϊόντα και την πιστοποίηση των κτιρίων, π.χ. από την DGNB/BNB, το LEED και το BREEAM.

Το ift Rosenheim σας υποστηρίζει με πιστοποιήσεις και άλλες υπηρεσίες για να κάνετε την εταιρεία σας και τα προϊόντα σας πιο βιώσιμα.

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

Επιβεβαίωση των μέτρων βιωσιμότητάς σας

Προώθηση της εικόνας της εταιρείας

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω της διαφοροποίησης από τους ανταγωνιστές της αγοράς

Εκπλήρωση των όρων διαγωνισμού και των γενικών όρων

Διασφάλιση ποιότητας μέσω διαπίστευσης για προϊόντα και υπηρεσίες που εξασφαλίζουν το μέλλον

Τα πάντα από μία μόνο πηγή: μία επαφή για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της πιστοποίησης αειφορίας

Οι υπηρεσίες μας στον τομέα της πιστοποίησης βιωσιμότητας

Das werbewirksame EPD-Zeichen des ift Rosenheim
Πιστοποίηση βιωσιμότητας

Environmental Product Declaration (EPD)

Εμφανιση περισσοτερων
Πιστοποίηση βιωσιμότητας

ift-sample-EPDs

Εμφανιση περισσοτερων
Πιστοποίηση βιωσιμότητας

ift-EPD-Tool

Εμφανιση περισσοτερων
Πιστοποίηση βιωσιμότητας

Αξιολόγηση κύκλου ζωής

Πιστοποίηση βιωσιμότητας

Ανάλυση δυνατοτήτων

Πιστοποίηση βιωσιμότητας

ift-Διαβατήριο Προϊόντων Βιωσιμότητας

Εμφανιση περισσοτερων
Πιστοποίηση βιωσιμότητας

Corporate Carbon Footprint (CCF)

Πιστοποίηση βιωσιμότητας

Πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC)

Πιστοποίηση βιωσιμότητας

Αποδοτικότητα των πόρων

Ομάδα βιωσιμότητας του ift Rosenheim

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Florian Brechleiter, Miranda Thiele, Benedikt Dellawalle, Katharina Pscherer, Christoph Seehauser (επικεφαλής), Philipp Dumproff.