Προς το σήμα UKCA με το ift Rosenheim

Χτίζοντας γέφυρες για απρόσκοπτη πρόσβαση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποχωρήσει από την ΕΕ και, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί πλέον μέρος της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Αντί για τη σήμανση CE, οι Βρετανοί και Ευρωπαίοι κατασκευαστές δομικών προϊόντων θα πρέπει να επισημαίνουν τα προϊόντα τους με τη σήμανση UKCA (μετά από άλλη μια αναβολή) από τις 30 Ιουνίου 2025, προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Εάν τα προϊόντα δεν φέρουν αυτό το σήμα, δεν μπορούν να εισαχθούν εκεί.

Εγκεκριμένοι φορείς στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συμμετέχουν σε δοκιμές ως βάση για το σήμα UKCA. Ως εκ τούτου, η ift Rosenheim ως κοινοποιημένος οργανισμός στην ΕΕ συνεργάζεται με τους εταίρους συνεργασίας UL, BSI και 4ward Testing, οι οποίοι είναι εγκεκριμένοι οργανισμοί στη Μεγάλη Βρετανία.

Σας υποστηρίζουμε στην εξαγωγή των προϊόντων σας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην όσο το δυνατόν πιο απλή διαδικασία.

Νέες εξελίξεις
Η περίοδος συνύπαρξης του σήματος UKCA ισχύει πλέον και για τα προϊόντα δομικών κατασκευών έως τις 30 Ιουνίου 2025
Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ιστορικών αποτελεσμάτων δοκιμών για το σύστημα AVCP 3

Πιθανές επιλογές για την απόκτηση του σήματος UKCA

  • Η διαδικασία για το σήμα UKCA είναι παρόμοια με εκείνη για τη σήμανση CE.
  • Η βάση για τις δοκιμές είναι (προς το παρόν) τα πρότυπα EN, όπως ισχύουν και για τη σήμανση CE. 
  • Μόνο τα προϊόντα για τα οποία είναι υποχρεωτική η σήμανση CE απαιτούν (επί του παρόντος) σήμανση UKCA.
  • Ωστόσο, οι κανονισμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να αλλάξουν ανεξάρτητα από τους κανονισμούς στην ΕΕ

Αναγνώριση "ιστορικών" δεδομένων δοκιμής

Μεταφορά και μετάφραση των υφιστάμενων εκθέσεων δοκιμών και επαληθεύσεων, καθώς και πραγματοποίηση τυχόν απαραίτητων επιθεωρήσεων από το ift Rosenheim μαζί με τους εταίρους συνεργασίας.

Πιθανή για:

  • Αποτελέσματα δοκιμών + πιστοποιήσεις στο σύστημα AVCP 1.
  • Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση ιστορικών αποτελεσμάτων δοκιμών για το σύστημα AVCP 3. Τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για το σήμα UKCA μπορούν να παρασχεθούν από την ift Rosenheim σε συνεργασία με τους Βρετανούς εταίρους της.

Καλό είναι να γνωρίζετε: 

Μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης, ωστόσο, η ift Rosenheim μπορεί να χρησιμοποιήσει τα υπάρχοντα αποτελέσματα δοκιμών των συνεργαζόμενων εταίρων ως βάση για τη σήμανση CE.

Zwei ift-Prüfingenieure stehen vor einem brennenden Prüfofen

Νέες δοκιμές για τη Μεγάλη Βρετανία + ΕΕ

Διενέργεια νέων δοκιμών καθώς και τυχόν απαραίτητων επιθεωρήσεων ως βάση για τη σήμανση CE και UKCA από το ift Rosenheim μαζί με τους εταίρους συνεργασίας.

Πιθανή για:

  • Αποδείξεις δοκιμών + πιστοποιήσεις στο σύστημα AVCP 1
  • Αποδείξεις δοκιμών στο σύστημα AVCP 3

Καλό είναι να γνωρίζετε:
Όπως και με τη σήμανση CE, τα πρότυπα EN αποτελούν επί του παρόντος τη βάση για τη σήμανση UKCA. Λόγω της αμοιβαίας αναγνώρισης του ift Rosenheim και των εταίρων του, σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται μόνο μία δοκιμή. Επιπλέον, είναι δυνατή η βελτιστοποίηση εάν απαιτείται παρακολούθηση.

Στο σήμα UKCA με το ift Rosenheim: Τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

Κατάλληλη υποστήριξη: Οι ειδικοί μας βρίσκουν τη σωστή λύση για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και τα σχέδιά σας.

Γνωστά πρόσωπα επικοινωνίας: Η επεξεργασία από το ift Rosenheim πραγματοποιείται μέσω των συνήθων διαύλων επικοινωνίας και στην ελληνική γλώσσα.

Δύο εκθέσεις δοκιμών με μία δοκιμή + βελτιστοποίηση της επιθεώρησης: ο συνδυασμός των δοκιμών και των επιθεωρήσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ εξοικονομεί έξοδα, χρόνο και αποφεύγει τις διπλές επισκέψεις.

Χαμηλότερο κόστος μεταφοράς: Εξοικονομείτε έξοδα μεταφοράς των δοκιμίων και τους τελωνειακούς δασμούς, διεξάγοντας τις δοκιμές στο ift Rosenheim.

Αλέξανδρος Συμεωνίδης

Μηχανικός Δοκιμών - Τμήμα Δοκιμών Δομικών Στοιχείων

ift Rosenheim – Hellas
(Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία)

Τραπεζούντος 22

57013 Ωραιόκαστρο-Θεσσαλονίκη
Ελλάδα