Ενεργοποιήστε τώρα το My ift!

Η προσωπική σας πύλη πελατών ift "My ift" σας δίνει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και τα δεδομένα που έχει δημιουργήσει το ift Rosenheim για την εταιρεία σας σχετικά με τις δοκιμές, τις πιστοποιήσεις και τις βαθμονομήσεις. Ως μέλος του ift ή του ifz, μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στο αποκλειστικό περιεχόμενο στην περιοχή μελών.

Για ποιον είναι το "My ift";

  • Για υφιστάμενους και νέους πελάτες ift για την ανάκτηση εγγράφων δοκιμών και δεδομένων εντολών.

  • Για τα μέλη του ift που θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο στην περιοχή των μελών.

Κέντρο εγγράφων

Προβολή και ανάκτηση δεδομένων και εγγράφων, όπως προσφορές, παραγγελίες, εκθέσεις δοκιμών, επαληθεύσεις, σήματα ift-tested, εντολές βαθμονόμησης

Περιοχή μελών

Πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες του ift, ερευνητικές εκθέσεις, ift impulse, σχέδια κατευθυντήριων γραμμών του ift, τεχνικά λεξικά και πρακτικά συνεδρίων

Διαχείριση χρηστών

Εκχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων πρόσβασης σε έγγραφα και δεδομένα σε υπαλλήλους της εταιρείας σας

Online-Shop

Αγορά βιβλιογραφίας, όπως τεχνικά βιβλία, κατευθυντήριες γραμμές ift, ερευνητικές εκθέσεις, τεχνικές πληροφορίες, έγγραφα συνεδρίων στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Έκπτωση σε βιβλιογραφία

Έκπτωση στην αγορά βιβλιογραφίας για τα εγγεγραμμένα μέλη του ift. Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή ως μέλος.

Διαδικασία ενεργοποίησης

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το "My ift", η εταιρεία πρέπει πρώτα να ενεργοποιηθεί γι' αυτό από το ift Rosenheim. Για το σκοπό αυτό, πρέπει πρώτα να οριστεί από την εταιρεία ένα άτομο που θα ενεργεί ως διαχειριστής της εταιρείας και θα αναλάβει τη διαχείριση των άλλων υπαλλήλων.

  • Συμπληρώστε τη φόρμα Συμπληρώστε πλήρως και ευσυνείδητα την παρακάτω φόρμα και υποβάλετε την.
  • Εγγραφή στην πύλη ift Εγγραφείτε στην πύλη ift με την εξατομικευμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας σας που δηλώσατε στη φόρμα.
  • Ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης Θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης και μια ενημέρωση για το "My ift".
  • Δημιουργία του τμήματος Αφού ελέγξουμε τα στοιχεία σας, θα ρυθμίσουμε τον κλειστό χώρο "My ift" για την εταιρεία σας.
  • Πρόσβαση στο "My ift" και στη διαχείριση χρηστών Ως διαχειριστής της εταιρείας, μπορείτε να προσθέσετε και άλλους (ήδη εγγεγραμμένους) χρήστες αφού συνδεθείτε στη διαχείριση χρηστών του "My ift" και να τους εκχωρήσετε εξουσιοδοτήσεις.

Αίτηση ενεργοποίησης (παρακαλούμε συμπληρώστε στα αγγλικά)

-------------------------------
-------------------------------
Δια του παρόντος επιβεβαιώνω...*

Με τη χρήση αυτής της φόρμας, δηλώνω τη συγκατάθεσή μου για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων μου από το ift Rosenheim GmbH. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά στην Δήλωση προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το ΓΚΠΔ.