FeBa Novo Classic RC2 / FeBa Novo Therm RC2

ID: 191FK+E-7035610-6

Gültig bis: 06.05.2018
Zertifikatsinhaber: FeBa-Fensterbau GmbH

Label Qualitätsstufe

Produktdetails

Qualitätsstufe: ift-Qualität
Zertifizierungsgrundlage: ift-Zertifizierungsprogramm “Angriffhemmende Bauteile“ (QM 301); DIN V ENV 1627; DIN EN 1627
Zertifikatstyp: EG-Konformitätszertifikat

Produktkategorie: Kunststofffenster
Material: Kunststoff

Produktbeschreibung:

Downloads

Zertifikat