Λύσεις

Στον αναζητητή λύσεων μπορείτε να πάρετε μια επισκόπηση των υπηρεσιών μας. Οι λειτουργίες φίλτρου ανάλογα με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ift και τα θέματα σάς επιτρέπουν να επιλέξετε τη σωστή λύση για το πρόβλημά σας. Δεν μπορείτε να βρείτε τη σωστή προσφορά; Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Φίλτρο
Κλείσιμο φίλτρου
Εφαρμογή φίλτρου

Βρέθηκαν 37 άρθρα

Ταξινόμηση κατά

Αναλύσεις δυνατοτήτων

Οι αναλύσεις δυνατοτήτων δείχνουν δυνατότητες περιβαλλοντικής βελτίωσης στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων σας και επιτρέπουν έτσι βελτιστοποιήσεις.

Επιθεώρηση

Το ift Rosenheim συνεργάζεται με πολλούς διεθνείς εταίρους πιστοποίησης για να μεταδώσει τις συνέργειες της πιστοποίησης ift με τη συνδυασμένη επιτήρηση από αυτούς τους εταίρους του ift.

Schaubild wachsende Geldhaufen und Glühbirne

Πιστοποίηση - Διαχείριση Ενέργειας DIN EN ISO 50001

Η πιστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης έχει ως πρωταρχικό στόχο τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στην εταιρεία σας μέσω της συστηματικής αξιολόγησης της κατανάλωσης ενέργειας, μειώνοντας έτσι το κόστος.

Ein Bauteil aus Aluminium wird mit zwei Kuhfüßen (Brechstangen) versucht aufzuhebeln

Δοκιμή – Enhanced security performance requirements for doorsets and windows in the UK – PAS 24

Η δοκιμή PAS 24 είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση παραθύρων και θυρών στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Logos der wichtigen Nachhaltigkeitszertifizierungen DGNB, BNB, BREEAM und LEED

Διαβατήριο Βιωσιμότητας Προϊόντων ift

Συνδυάστε τις δυνάμεις σας για τα συστήματα πιστοποίησης κτιρίων BNB, DGNB, LEED και BREEAM σε ένα έγγραφο: Διαβατήριο Βιωσιμότητας Προϊόντων ift

Πιστοποίηση - Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας DIN ISO 45001

Το DIN ISO 45001 εξασφαλίζει περισσότερη ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Πιστοποίηση - Περιβαλλοντική διαχείριση DIN EN ISO 14001

Το στοιχειώδες όφελος από την εισαγωγή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σε μια επιχείρηση έγκειται ήδη στην αναγνώριση και αποφυγή περιβαλλοντικά σημαντικών κινδύνων καθώς και στην οικονομική χρήση ακριβών πόρων. Επιπλέον, είναι ευθύνη κάθε επιχείρησης να προστατεύει τους εργαζομένους της και το περιβάλλον.

Έρευνα + Ανάπτυξη

Οι νέες και αυξημένες απαιτήσεις, καθώς και οι καινοτομίες στα υλικά και τους σχεδιασμούς θα πρέπει να επιτρέψουν τη μακρά διάρκεια ζωής των δομικών προϊόντων. Συνεπώς, η έρευνα και η ανάπτυξη αποτελούν στρατηγικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση μιας βιώσιμης θέσης στην αγορά.

Αξιολόγηση κύκλου ζωής

Η αξιολόγηση του κύκλου ζωής χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών, προκειμένου να προσδιοριστούν οι περιβαλλοντικά σχετικοί παράγοντες επιρροής σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής.

ift-EPD-Tool

Με το ift EPD tool, οι μεμονωμένες EPDs δημιουργούνται για τους κατασκευαστές σε ελάχιστο χρόνο με το πάτημα ενός ποντικιού, βάσει των LCA (αναλύσεων κύκλου ζωής) για κάθε προϊόν ή έργο.

Fassade eines Hochhauses

ift-Συστάσεις χρήσης

Το εργαλείο υπολογισμού υποστηρίζει τους κατασκευαστές, τους μελετητές και τις αρχές που προκηρύσσουν διαγωνισμούς στην επιλογή των ιδιοτήτων των παραθύρων και των θυρών όσον αφορά την αντοχή σε ανεμοπίεση, τη υδατοστεγανότητα και τη αεροδιαπερατότητα.

Fassade Hochhaus

CE-Tool: Σήμανση CE - ψηφιακή και χωρίς χαρτί

Το ift Rosenheim έχει αναπτύξει μια βάση δεδομένων που αποθηκεύει τα αποτελέσματα των πιστοποιητικών δοκιμών από τους παρόχους συστημάτων σε ψηφιακή μορφή. Ένας κατασκευαστής μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα για τη δήλωση επιδόσεων και τη σήμανση CE των προϊόντων του.

Επικοινωνία

Με τη χρήση αυτής της φόρμας, δηλώνω τη συγκατάθεσή μου για την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων μου από το ift Rosenheim GmbH. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά στην Δήλωση προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το ΓΚΠΔ.